Growler Theme

EĞİTİM PROGRAMLARI


shutterstock_72726022

shutterstock_72726022

shutterstock_72726022

EĞİTİMLER 

 

Son yıllarda eğitim sistemleri ve eğitim yöntemleri üzerine yapılan çalışmalar, bireye yönelik eğitim modeli uygulamanın önemini ve bilginin içselleştirilmesine olan katkısını kanıtlar niteliktedir. Örgün eğitimde uygulanan yöntemler ve modeller müzik ve resim gibi sanat dallarında etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Yaşı ne olursa olsun tüm bireyler farklı zevklere, beğeniye, estetik kaygıya sahiptir. Bu farklılık elbette öğrenme biçiminde de kendini göstermektedir. Utku Ünal Müzik Atölyesi’nde, çalmak istediği enstruman ile ilgili net bir karara varamamış olan her öğrenci ile önce bir deneme dersi yapılarak öğrenciye uygun olan eğitim yöntemi belirlenmekte, ilerleyen derslerde; eğitmenin çizdiği projeksyon doğrultusunda öğrencinin değişen ya da dönüşen ihtiyaç ve beklentilerine göre program yeniden şekillenmektedir.

Uluslar arası Royal Academy of Music Diploma ve Sertifika programı ile

Uluslar arası London Collage of Music Diploma ve Sertifika programının seviye sınavlarındaki müfredat ile eşgüdümlü gidilmekte ve öğrenciden gelen talep doğrultusunda bu sınavlara hazırlanılabileceği gibi aralarında Amerika’daki Berklee College of Music, Musicians Institute, Juilliard School Conservatory ve Avrupa’daki  bir çok müzik okulunun giriş sınavlarına hazırlık aşamasına destek olunabilmektedir.

Yurt içinde ise; Devlet Konservatuarları, Güzel Sanatlar Fakülte ve Liseleri, Eğitim Fakülteleri Müzik Bölümü giriş sınavlarına öğrenciler hazırlanabilmektedir.

Eğitmenlerimizin tamamı alan ile ilgili bölümlerde eğitim almış, konservatuar mezunu ya da lisans üstü eğitimini müzik alanında yapmıştır. Derslerin süresi 50 dakikadır, haftada bir gün ya da öğrenciden gelen talep doğrultusunda haftada iki gün yapılmaktadır. Program üç modüle ayrılmıştır. Güz Dönemi; Eylül-Ocak ayları arasını, Bahar Dönemi; Şubat-Haziran ayları arasını; Yaz Dönemi ise Haziran-Temmuz-Ağustos aylarını kapsamaktadır. Güz ve Bahar Dönemi 16 ders,  Yaz Dönemi ise öğrencinin talebi doğrultusunda 8 ila 12 derslik modüller halinde program uygulanmaktadır.

Sene sonunda yapılan konser ve etkinliklerle tüm öğrencilere hem profesyonel müzisyenlerle sahne deneyimi kazanma hem de çalışmalarını sevdikleri ile paylaşma fırsatı verilmektedir.